Baroul Giurgiu - Despre Noi

BAROUL GIURGIU

 

ORGANELE DE CONDUCERE ALE BAROULUI GIURGIU

În conformitate cu disp. art. 49 din Legea nr.51/1995 (republicată) organele de conducere ale baroului sunt:

adunarea generală
•  consiliul
•  decanul

 

• Adunarea generală se întruneste în sesiune ordinară, potrivit Statutului, anual, la o dată stabilită de Consiuliul Baroului Giurgiu şi adusă la cunoştinţa membrilor baroului . Adunarea generală extraordinară poate fi convocată de comisia de cenzori precum şi la cererea a peste o treime din totalul membrilor baroului. Organizarea adunării generale este în sarcina Consiliului Baroului.

a

Consiliul Baroului Giurgiu este format din 8 consilieri aleşi prin vot şi decanul baroului.

Consilierii din cadrul Baroului Giurgiu sunt:

-avocat ANDREI ADELUŢA - MĂDĂLINA - PRODECAN  
- avocat PREOTEASA GHEORGHE  
- avocat BASANGIAC CONSTANTIN  
- avocat BANU CRISTIAN-VIOREL  
- avocat MIHUŢ GEORGETA  
- avocat UJENIUC BOGDAN-OCTAVIAN-ŞTEFAN  
- avocat BĂRBULESCU DANIEL  
- avocat PĂUNICĂ IONEL - IULIAN  
a

Decanul Baroului Giurgiu - avocat BRATU SERGIU-GEORGE

ADMINISTRAŢIA INTERNĂ si ADMINISTRAŢIA EXTERNĂ - Av.BRATU SERGIU - GEORGE
PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA CONTINUĂ si PROTOCOL - Av.BRATU SERGIU - GEORGE si Av.BASANGIAC CONSTANTIN
RELAŢII CU MEMBRII BAROULUI GIURGIU, PT. GIURGIU - Av. MIHUŢ GEORGETA, PT.BOLINTIN - VALE - Av.BĂRBULESCU DANIEL
ASISTENŢĂ JURIDICĂ - Av. CHIRU IOAN - ALEXANDRU - Av.BRATU SERGIU - GEORGE
CONTENCIOS LITIGII - Av.BRATU SERGIU - GEORGE si Av.MĂDĂLINA ANDREI
APĂRAREA PROFESIEI - Av.BĂRBULESCU DANIEL
DEPARTAMENT FINANCIAR - Av.BRATU SERGIU - GEORGE si Av.BOGDAN UJENIUC
RELAŢII MASS - MEDIA - Av.BĂRBULESCU DANIEL, Av.BRATU SERGIU - GEORGE si Av.MĂDĂLINA ANDREI
PROTOCOL ŞI ORGANIZARE EVENIMENTE - Av.BANU CRISTIAN - VIOREL
INIŢIATIVĂ LEGISLATIVĂ - Av.BRATU SERGIU - GEORGE si Av.BASANGIAC CONSTANTIN

 

a
 

Comisia centrală de disciplină:

- ŢONE LILIANA
 

Comisia disciplină pe barou:

- NIŢU ANCA-CRISTINA

- CIOBANU CONSTANTIN

 

 
Comisia de cenzori:
- DEACU CRISTIAN -ŞTEFAN
- NEAŢĂ MIRELA

- LUPU ANDI MIRELA

SUPLEANT - CĂPRAN PAUL - DANIEL
 
REPREZENTANT CONGRESUL AVOCAŢILOR - RUSE VIRGIL - NICOLAE
 
a
 
 
Universul Juridic
 Smarty Web Director