Baroul Giurgiu - Despre Noi

BAROUL GIURGIU

 

ORGANELE DE CONDUCERE ALE BAROULUI GIURGIU

În conformitate cu disp. art. 49 din Legea nr.51/1995 (republicată) organele de conducere ale baroului sunt:

adunarea generală
•  consiliul
•  decanul

 

• Adunarea generală se întruneste în sesiune ordinară, potrivit Statutului, anual, la o dată stabilită de Consiuliul Baroului Giurgiu şi adusă la cunoştinţa membrilor baroului . Adunarea generală extraordinară poate fi convocată de comisia de cenzori precum şi la cererea a peste o treime din totalul membrilor baroului. Organizarea adunării generale este în sarcina Consiliului Baroului.

a

Consiliul Baroului Giurgiu este format din 8 consilieri aleşi prin vot şi decanul baroului.

Având în vedere Regulamentul de funcţionare internă a Consiliului Baroului Giurgiu, adoptat în şedinţa de consiliu din 11 aprilie 2011, prin Decizia nr. 31/11.04.2011, privind organizarea şi repartizarea serviciilor membrilor consiliului, pe departamente, precum şi Decizia nr. 32/11.04.2011, consilierii din cadrul Baroului Giurgiu vor fi organizaţi astfel:

- avocat POPESCU ION - PRODECAN - Pregătire şi perfecţionare profesională
- avocat BANU CRISTIAN-VIOREL - Iniţiativă legislativă şi integrare europeană şi Protocol şi Organizare evenimente
- avocat CHIRU IOAN-ALEXANDRU - Asistenţă juridică din oficiu
- avocat DRĂGNUŢĂ ADRIAN - Relaţiile cu membrii Baroului Giurgiu
- avocat PENCIU ADRIAN - Protocol şi Organizare evenimente
- avocat RĂDULESCU ION - Mass-media
- avocat UJENIUC BOGDAN - Apărarea profesiei
- avocat UJENIUC DRAGOŞ - Contencios, litigii
a

Decanul Baroului Giurgiu - avocat BRATU SERGIU-GEORGE

Decanul Baroului se ocupă de departamentele administraţie internă, externă şi relaţii externe, precum şi de departamentul financiar.

a
În cadrul Baroului Giurgiu funcţioneaza Comisia de disciplină şi Comisia de cenzori.

Comisia de disciplină:

- CIOBANU CONSTANTIN
- IONESCU GABRIELA
- STATE MIHAELA - ADRIANA
 
 
Comisia de cenzori:
- DAVID RALUCA
- BASANGIAC CONSTANTIN
- NICHITA MARIAN
a
 
 
Universul Juridic
 Smarty Web Director