Baroul Giurgiu - Despre Noi

BAROUL GIURGIU

 

ORGANELE DE CONDUCERE ALE BAROULUI GIURGIU

În conformitate cu disp. art. 49 din Legea nr.51/1995 (republicată) organele de conducere ale baroului sunt:

adunarea generală
•  consiliul
•  decanul

 

• Adunarea generală se întruneste în sesiune ordinară, potrivit Statutului, anual, la o dată stabilită de Consiuliul Baroului Giurgiu şi adusă la cunoştinţa membrilor baroului . Adunarea generală extraordinară poate fi convocată de comisia de cenzori precum şi la cererea a peste o treime din totalul membrilor baroului. Organizarea adunării generale este în sarcina Consiliului Baroului.

a

Consiliul Baroului Giurgiu este format din 8 consilieri aleşi prin vot şi decanul baroului.

Consilierii din cadrul Baroului Giurgiu sunt:

- avocat CHIRU IOAN ALEXANDRU - PRODECAN  
- avocat PREOTEASA GHEORGHE  
- avocat BASANGIAC CONSTANTIN  
- avocat BANU CRISTIAN-VIOREL  
- avocat MIHUŢ GEORGETA  
- avocat UJENIUC BOGDAN-OCTAVIAN-ŞTEFAN  
- avocat DRĂGULIN MARIUS-SEBASTIAN  
- avocat ANDREI ADELUŢA - MĂDĂLINA  
a

Decanul Baroului Giurgiu - avocat BRATU SERGIU-GEORGE

Decanul Baroului se ocupă de departamentele administraţie internă, externă şi relaţii externe, precum şi de departamentul financiar.

a
 

Comisia centrală de disciplină:

- PĂUNICĂ IONEL - IULIAN
 

Comisia disciplină pe barou:

- STATE MIHAELA - ADRIANA

- CIOBANU CONSTANTIN

- SUPLEANT - NIŢU ANCA-CRISTINA

 
Comisia de cenzori:
- DEACU CRISTIAN -ŞTEFAN
- NEAŢĂ MIRELA

- LUPU ANDI MIRELA

SUPLEANT - CĂPRAN PAUL - DANIEL
 
REPREZENTANT CONGRESUL AVOCAŢILOR 2015 - BASANGIAC CONSTANTIN
 
a
 
 
Universul Juridic
 Smarty Web Director