Baroul Giurgiu - Despre Noi

BAROUL GIURGIU

 

ORGANELE DE CONDUCERE ALE BAROULUI GIURGIU

În conformitate cu disp. art. 49 din Legea nr.51/1995 (republicată) organele de conducere ale baroului sunt:

adunarea generală
•  consiliul
•  decanul

 

• Adunarea generală se întruneste în sesiune ordinară, potrivit Statutului, anual, la o dată stabilită de Consiuliul Baroului Giurgiu şi adusă la cunoştinţa membrilor baroului . Adunarea generală extraordinară poate fi convocată de comisia de cenzori precum şi la cererea a peste o treime din totalul membrilor baroului. Organizarea adunării generale este în sarcina Consiliului Baroului.

a

Consiliul Baroului Giurgiu este format din 8 consilieri aleşi prin vot şi decanul baroului.

Avānd īn vedere Regulamentul de func